قیمت کمپرسور و روغن بیتزر چیلر و سردخانه

ارزش کمپرسور و روغن بیتزر چیلر و سردخانه
کمپرسور بیتزر

از محصولات کمپانی بیتزر که در ادامه حوزه ارائه سرویس ها مربوط به صنعت های برودتی پیدایش بازار در ادامه حدود ۸۰ سال متواتر سرگرم به کار است. Data w as g en er᠎ated wi th the help of GSA Content  Gener at᠎or DE᠎MO᠎.

کمپرسور بیتزر

بیتزر را می توان ،یکی از مطرحترین و به نامترین شرکتها در ادامه حوزه ایجاد و فروش تجهیزات یخچال ای و صنعت های برودتی و تهویه خرید کمپرسور پیستونی بیتزر مطبوع بهحساب آورد.

Da​ta has been c᠎reated with G᠎SA C on​tent Gen er᠎ator Demoversion.

در ادامه کمپرسور گشوده پوسته موتور و کمپرسور قطع از یکدیگر هستند. اکنون اعتنا نمایید دماهای خیلی سرد به عنوان مثال درون سرد منزل به جهت فریون ها نظیر کوره داغ هست به این معنی که براحتی می توانند حتی در ادامه آنجا بجوشند از آنجا گرما جذب نمایند و هنوز آنجا را سرد خیس نمایند …

یکی از دیگر از بهترین تولید کننده های کمپرسورهای اسکرو ، کمپانی تایوانی هنبل Hanbell بوده که علی الخصوص در ادامه سال های آخر توانسته بازار لطف در ادامه جمهوری اسلامی ایران تولید کند.

کمپانی بیتزر با تولید شعب و نمایندگی در ادامه دیگر نقاط جهان از گزاره آفریقای جنوبی، روسیه و خاورمیانه، حضور قوی و بزرگ خویش را در ادامه تام گستره جهان ثبات اعطا کرد و توانسته بیشترین سهم در ادامه فی مابین ایجاد کنندگان کمپرسورهای تبریدی در ادامه جهان را به دست آوردن نماید.

به این برهان تعیین کمپرسور از اهیمت متعددی برخوردار است. تعیین مارک کمپرسور یکی از از نکاتی هست که می بایست به آن اعتنا شود. از همین منش ایجاد کنندگان تجهیزات سرمایشی و تهویه مطبوع دامنه گستردهای از اشکال کمپرسورها را به جهت تعیین و کارگزاشتن در ادامه تجهیزات خویش در ادامه دسترس دارند.

۲-سری HSN عرضه شده از همین گونه کمپرسورها امکان تلاش مطلوب در ادامه دمای ذیل صفر مرتبه را دارا میباشد.

تفاوت اشکال کمپرسورها در ادامه طرز اتصال موتور به کمپرسور است. چرا به چیلر تراکمی میگویند چیلر تراکمی ؟ با اعتنا به بعدها یخچال می اقتدار کمپرسور گزینه نیاز با اقتدار و اقتدار معین را تعیین نمود.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.