خمکاری انواع ورق و لوله فولادی و معرفی دستگاههای آن (2)

خمکاری انواع ورق و لوله فولادی و معرفی دستگاههای آن
خم برک, خمکاری برک, پرس برک

بدیهی است چنانچه روی پدال بهطور مستمر فشار وارد آید چون صفحه کلاچ آزاد نمیباشد و نیرو به میل لنگ یا بادامکها کماکان منتقل میشود کشوئی قیچی در هر رفت و برگشت عمل برش را انجام میدهد ولی در غیر این صورت هر مرتبه که به پدال فشار وارد آید عمل برش انجام میگیرد. جنس تیغههای گیوتین را از فولادهای کرم دار تهیه میکنند چون نیروی فوقالعاده زیادی به لبههای برنده تیغه وارد میشود بنابراین وجود کوچکترین نقص در ساختمان متالوژیک تیغه یا کوچکترین کمبود در نحوه عملیات حرارتی آن یا سنگ زدن تیغه موجب وارد آمدن آسیب شدید یا حداقل فرسایش سریع تیغه شده و کار برش را غیر مطلوب میسازد. چون در حین برش اکثر بار وارده به یک قیچی بار انحرافی یا متحرک است و تنشهای پیچشی به وجود میآید بنابراین میز قیچی را مستحکم میسازند تا در مقابل نیروهای وارده مقاومت لازم را داشته باشد و نیز چون در لحظه برش ضربات سنگین بر بدنه قیچی وارد میآید لذا برای خنثی کردن آنها از متعادل کنندههای فنری در گیوتینهای معمولی و از متعادل کنندههای پنوماتیکی در گیوتینهای خم برک بزرگ استفاده میشود. در کنار بدنه قیچی ضامن نگهدارنده قابل تنظیمی در نظر گرفتهاند که وظیفه افقی نگه داشتن قطعه کار را به عهده دارد.

صفحهنمایش لمسی و رنگی با وضوح بالا و از طرفی CPU قدرتمند، امکان انجام پیچیدهترین عملیات خمش را بدون زحمت پردازش ایجاد میکند؛ بنابراین محاسبه الگوریتمهای پیچیدهای در چند ثانیه انجام میشود و بیشترین عملکرد را از مزایای مهندسی آن دریافت میکنید. برای برش صحیح و دقیق نگهداشتن ورق و همچنین تنظیم دقیق آن حایز اهمیت است بنابراین وجود نگهدارندههای ورق در گیوتین از وسایل ضروری بشمار میآید. برای اینکه در موقع برش ورق جابجا نشود بر روی کشوئی متحرک قیچیهای گیوتین نگهدارنده هائی نصب گردیده که همزمان با حرکت تیغه فوقانی به طرف تیغه پائین که برش انجام میشود ورق را با تمام قدرت نگه میدارند این نگهدارندهها دارای یک پیستون مستقل میباشند که با هوای فشرده (سیستم پنوماتیک) یا روغن تحت فشار (سیستم هیدرولیک) عمل نگهداری ورق را در تمام طول خود تقسیم میکند. نقش نگهدارندههای ورق ثابت نگهداشتن ورق بر بستر (میز) قیچی گیوتین در لحظه برش است انجام این امر به نیروی زیادی نیاز دارد، چنانچه ورق بعلت عدم نیروی کافی جهت نگهداری آن از محل خود حرکت کند طبعاً برش صحیح صورت نخواهد گرفت. این قیچیها تنها برای بریدن ورقها و قطعات تخت به کار میروند و از آنها نمیتوان برای بریدن مفتولها و شمشهای فرم دار استفاده کرد؛ زیرا این عمل به تیغههای آن صدمه میزند.

لولهها میتوانند با استفاده از دستگاه خمکن لوله، به صورت اتوماتیک، دستی یا ترکیبی از هر دو خم داده شوند تا در نهایت قطعه کار به شکل دلخواه درآید. با به گردش درآوردن چرخ مدوری که روی ماشین تعبیه شدهاست، نیروی محرکه در قیچی گردبر دستی تأمین میشود. این قیچیها را در دو نوع دستی یا ماشینی ساخته و برای تأمین حرکت تیغه متحرک آنها ممکن است که از مکانیزم لنگ یا فشار روغن (هیدرولیک) استفاده گردد. در نوع قیچی گردبر ماشینی، نیروی محرکه انرژی الکتریسیته است که این انرژی پس از تبدیل به انرژی مکانیکی، محورهای قیچی را در جهت مخالف به حرکت درمیآورد و در نتیجه تیغههای قیچی را که روی محور نصب شدهاند، میچرخاند. تیغه ثابت در پایین قرار دارد و از آن به عنوان تکیه گاه نیز استفاده میشود. هرچه مقدار عمق گلویی بیشتر باشد ، امکان موقعیت دهی بیشتر قطعه کار در داخل دستگاه افزایش یافته و نیز هرچه مقدار ارتفاع دهانه بیشتر باشد ، فضای بین قالب بالا و پایین موجب افزایش کورس حرکت قالب ها و ایجاد خم هایی با ابعاد بزرگ را میسر می سازد . نحوه کار این قیچیها بدین صورت است که پس از روشن کردن دستگاه و براه انداختن الکترو موتور با فشار آوردن روی پدال کلاچ دستگاه عمل نموده و نیروی الکترو موتور به وسیله واسطههایی به میل لنگ یا بادامکهای قیچی منتقل میشود و حرکت دورانی را به حرکت عمودی تبدیل میکند و در نتیجه موجب پائین آمدن کشوئی گیوتین که تیغه فوقانی روی ان نصب است شده و با کمک تیغه پائین قیچی که همواره ثابت بوده و به میز بدنه دستگاه محکم شدهاست عمل برش بتدریج انجام میشود. This po st h᠎as  be en done  by G SA Con te᠎nt Ge​nerator ​DE MO .

تیغه بالائی که بهطور عمودی قابل حرکت است نسبت به تیغه پائینی دارای زاویهای از ۱ تا ۶ درجه بوده و میتوان با عبور دادن آن از کنار تیغه ثابت (پائینی) عمل برش را انجام داد. چرخش تیغهها در جهت مخالف موجب کشیدن ورق میشود و با تنظیم فاصله تیغهها نسبت به ضخامت ورق، در چند مرحله عمل برش به صورت دایره انجام میگیرد. لاچهای دیسکی به صورت هوائی (پنوماتیک) و روغنی (هیدرولیک) میباشند و در گیوتینهای هیدرولیکی بکار برده میشوند. مضافاً وقتیکه تیغه بالائی قیچی با ورق تماس حاصل میکند نیروی کشنده بسیار قوی ای به اثر اهرم ضربه زدن قیچی اضافه میشود در این حال وسیله نگهدارنده باید آنقدر استقامت داشته باشد تا در برابر نیروها از خود مقاومت نشان دهد برای این منظور نگهدارندههایی که بکار برده میشوند از فنرها یا از عمل مکانیکی بادامکها و اهرمها یا نیروی هیدرولیکی سیلندرهای هوا یا ترکیبی از هر یک از آنها میباشند وسائل نگهدارنده معمولاً برای قدرتهای بیش از آنچه مورد نظر است طراحی و ساخته میشوند.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.