خدمات برش ورق مسی با لیزر (3)

خدمات برش ورق مسی با لیزر
برش لیزر مس, دستگاه برش لیزر مس

اسلام تمام نیازها را شیوه اى و غیر آن ابزارى و غیر ابزارى مادى و معنوى و دنیوى و اخروى بر مى آورد; حال آن که این فهم به اندازه فهم نخستین از اصل متن دین واسلامِ مقام ثبوت فاصله دارد. هرگاه دین را ثابت دانستیم و فهم آن را دگرگون شونده و ترکیب آمیخته اى از فهمها و معارف دیگر بشرى که بى گمان عقلانیت بشرى و ابزارى را در خویش دارد و از سویى اسلام روشن ترین پیام و دستاوردهایش تاکید بر عقلانیت بشرى است و معناى این پیام این است که بسیارى از کارها و نیازهاى انسانى به طور مستقیم به دست خود بشر ساخته و آماده مى شوند دراین صورت دین با تکنولوژى در هر مرحله از تکامل آن سازگارى; یعنى همنشینى خواهد داشت و در این همنشینى دین در سیاستگذارى تکنولوژى سهیم مى شود تا از خدا شدن تکنیک و عبد شدن انسان جلوگیرى کند. کرف در واقع کوچکترین شعاع قابل برش را مشخص میکند که به ضخامت ورق وابسته است و باید در زمان طراحی به آن توجه شود؛ به عنوان مثال گوشههای بسیار تیز باید شعایی حداقل معادل با کرف داشته باشد و حداقل سوراخهای قابل ایجاد در ورقهای فلزی وابسته به ضخامت ورق های آهن است. Da᠎ta was created  with the help  of GSA C᠎on​te᠎nt Gen erator DEMO!

برش لیزر مس

نکته بعدی که در مورد رعایت نکات ایمنی باید مورد توجه اپراتور دستگاه لیزر قرار گیرد این است که به هیچ عنوان نباید دستگاه را در زمانی که مشغول به کار است ترک کند. ذخیرههای مس پورفیری که بیشتر منابع مس دنیا را تامین میکنند (Sillitoe, 2010; Zhang et al., 2017)، همراه با ماگماهای اکسیدان با ترکیب حد واسط تا اسیدی مرتبط با فرورانش پدید میآیند (Ishihara, 1977; Dilles, برش مس با لیزر 1987). تفکیک ماگمایی مس با پایداری سولفید کنترل میشود و نوع گوگرد با فوگاسیتة اکسیژن کنترل میشود. در روش های برشکاری غیر از لیزر، ایجاد سر و صدای زیاد به عنوان یک معضل به حساب می آید که در فرآیند برشکاری فولاد به وسیله لیزر تمامی مراحل آن با کمترین صدا انجام خواهد شد. یکی از مزیت هایی که برش لیزر آهن، برش لیزر مس، برش لیزر آلومینیوم و همچنین برش لیزر برنج ایجاد میکند بالا رفتن سرعت برش میباشد که البته هر چه ارزش فلز بیشتر باشد باید دقت بیشتری در بالا بردن سرعت بخرج داده شود. تنها از نگارگرى نگارهاى آفریدگان زنده در پرده ها و دیوارها پرهیز داده شده است; زیرا در چنین حالتى فراتر از انسان قرار مى گیرند و چه بسا الگوى هدایت واقع شوند و شمارى از این راه به وادى گمراهى بیفتند. Data was generated with G SA Conte nt᠎ Generat or  DEMO!

چه بسا که وجود اینها براى قوام و حیات فردى و اجتماعى انسانها لازم باشد. 2. حفر هزاران کیلومتر از زمین و قرار دادن کابلهاى مسى در آن براى برقرارى ارتباطات تلفنى. و همین عقل بشرى حکم مى کند: قناعت پیشه کردن رقابت نورزیدن طمع نداشتن اگر از روى تن پرورى سستى بى حرکتى و پویایى مسؤولیت گریزى ترس و بهره نگرفتن از ذهن و هوش باشد براى ادامه حیات زیان آور است. البته مدیریت سالم لازم است رقابت زایى طمع انگیزى و قناعت سوزى که به تکنیک نسبت داده شده اند64 به گونه مطلق نکوهیده و ناستوده نیستند. بله رقابت نکردن طمع نورزیدن و قناعت پیشه کردن اگر در تمامى جاها از حیث اندازه و چگونگى از جانب حضرت حق مقدّر و معیّن مى گردید پیروى آن لازم بود حال آن که چنان نشده و بازشناخت اندازه و حد و مرز آن به عقل بشرى واگذار شده همان گونه که فسادآورى و مصلحت زایى تکنولوژى به عقل بشرى واگذار شده است. دانش فلزشناسى که به حضرت داود بخشیده شد چنین نبود که فرا آورده هاى آن تنها اندر خور و شایستگى بهره بردارى در جهت و راستاى کارهاى نیک و خیر و صلاح مردم را داشته باشد و نه چیز دیگر.

مجموعه خدماتی برش لیزر پارسیان هدف پرتو فعالیت خود را در زمینه برش و حکاکی انواع ورق های فلزی از سال 1397 آغاز نموده است.از ویژگی های این مجموعه می توان به نیروهایی از قبیل اوپراتورهای با تجربه و متخصص و طراحان مجرب و متخصص نام برد.همچنین قابلیت 2 میز بودن دستگاه که سرعت کار برش را تا 2 برابر بالا برده که در نتیجه تحویل کار رابه مشتریان محترم با بالا ترین کیفیت و کمترین زمان ارائه می کند. در این مدل از لیزر ها ابزارهایی جهت برش پروفیل و لولههای آهنی به دستگاه اضافه شده است، این ابزار می تواند به صورت خودکار با بهرهگیری از مدارات الکترونیک و سامانهی پنوماتیک، لوله یا پروفیل را از دو سمت قفل نموده و مرکز کار را در مرکز ابزار قرار دهد. در برش لیزر برنج به دلیل اینکه ورق های برنجی جزو ورق های منعکس کننده نور قرار میگیرند ممکن است آسیبی را متوجه دستگاه به دلیل این برگشت نور کنند که به این برگشت نور فلش بک نیز گفته میشود.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.